Informacja Rekolekcje

Zgłoszenie na rekolekcje polega na przesłaniu organizatorom wypełnionej karty. Przyjęcie na rekolekcje następuje po potwierdzeniu przez organizatorów.

Uwaga: procedura przyjmowania na konkretne rekolekcje jest opisana na stronie www Domowego Kościoła diecezji warszawsko-praskiej (http://wpraga.oaza.pl/domowy-kosciol/dk-rekolekcje) i może wymagać opłacenia zaliczki w określonym terminie, etc.

Kontaktując się z organizatorami podpisujemy się imieniem i nazwiskiem.

Jak wypełniać kartę:

 • Wypełnienie wszystkich pól jest konieczne.
 • Kartę należy wypełnić na komputerze i wysłać pocztą elektroniczną do prowadzących.
 • Kartę wypełnioną ręcznie należy zeskanować i wysłać elektronicznie skan pierwszej strony.
 • Dane wpisane do kart są wykorzystywane wyłącznie do utrzymania kontaktu z uczestnikami oraz do podziału uczestników na grupy.
 • Ważne i poszukiwane umiejętności to np. wiedza liturgiczna (ministranci, lektorzy, etc.), granie na instrumentach, śpiew, organizacja zabaw (wodzirej), przewodnik, historyk sztuki, grafik, malarz, fotograf, lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka – czyli cokolwiek, o czym wiedza może ułatwić życie wspólnocie.
 • Przynależność do oazy poza DK opisujemy jako przebytą formację podstawową w całości (wpisujemy TAK) lub częściowo (wpisujemy np. liczbę przebytych stopni rekolekcji). Jeśli nie to wpisujemy N, Nie lub –.
 • W KWC (Krucjata Wyzwolenia Człowieka) można być członkiem (wpisujemy T lub Tak), kandydatem (kandydat) albo wpisać Nie lub –.
 • W uwagach należy wpisać wszelkie szczególne potrzeby w szczególności dotyczące dzieci, diety, niesprawności ruchowej, które pozwolą przygotować odpowiednią opiekę i przydzielić właściwy pokój na przykład:
  • dziecko potrzebuje osobistej niani z powodu dysfunkcji (ADHD);o kobieta w ciąży;
   pokój na parterze;
  • potrzebny dostęp do lodówki (alergia dziecka)
  • niepełnosprawność utrudnia chodzenie po schodach – prosimy o pokój na parterze.
 • Rekolekcje nie są wczasami.
 • Rekolekcje to czas modlitwy, wzajemnej pomocy i wspólnego wypoczynku, aby wzrastać w miłości do Boga i do ludzi.
 • Udział we wszystkich punktach programu rekolekcji jest obowiązkowy.
 • Nie spóźniamy się na ustalone punkty programu.
 • Zabieramy ze sobą Pismo Święte oraz strój odpowiedni do Kościoła.
 • W trakcie rekolekcji ograniczamy do minimum korzystanie z telefonów komórkowych, komputerów osobistych, itp.
 • Dbamy o racjonalne dzielenie się potrawami podczas posiłków, nie marnujemy żywności. Ewentualne problemy związane z wyżywieniem lub zakwaterowaniem zgłaszamy w pierwszej kolejności do pary odpowiedzialnej.
 • Wymagania specjalne (np. diety żywieniowe) zgłaszamy odpowiedzialnym i uzgadniamy przed wyjazdem na rekolekcje.
 • Obowiązuje przestrzeganie reguł ustanowionych przez gospodarzy ośrodka rekolekcyjnego, a także zasada naprawienia wszystkich szkód spowodowanych w mieniu ośrodka oraz współuczestników, również tych wyrządzonych przez nasze dzieci.
 • Podczas rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu.

Przejdź do Formularza rejestracji.