Dni Skupienia

Być dojrzałym w sensie chrześcijańskim, znaczy w każdej sytuacji życiowej w każdym momencie w każdym okresie swojego życia żyć zgodnie z wolą Bożą.

ks. Franciszek Blachnicki

Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.

2Kor 9, 7

Terminy i miejsca Rejonowych Dni Skupienia

Temat I – Światło-Życie

Temat II – Nowy człowiek

Temat III – Nowa wspólnota

Temat IV – Nowa kultura