Dni Skupienia

Być dojrzałym w sensie chrześcijańskim, znaczy w każdej sytuacji życiowej w każdym momencie w każdym okresie swojego życia żyć zgodnie z wolą Bożą.

ks. Franciszek Blachnicki

Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.

2Kor 9, 7

Terminy i miejsca Rejonowych Dni Skupienia

Temat II: Nowy człowiek

Rejon Otwock-Kresy – 5.12.2020